HIGH LIGHT

Event Play Day

ต้อนรับแพทช์ใหม่เดือนพฤษภาคม !!

***************ของรางวัลทุกชิ้นจะได้รับในวันถัดไปนับจากวันที่ผ่านเงื่อนไข**************
*********1 ไอดีสามารถรับทุกรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม*
********

***************เงื่อนไข**************
เล่น Death Match 5 เกมส์ ภายในวันแรก รับฟรี !!

2000Cash ในวันถัดไป

***************เงื่อนไข**************
เล่น Death Match 5 เกมส์ ภายในวันแรก ต่อเนื่องครบ 3 วัน รับฟรี !!

RANGER SET PACKAGE(7วัน) ในวันถัดไป

***************เงื่อนไข**************
เล่น Death Match 5 เกมส์ ภายในวันแรก ต่อเนื่องครบ 5 วัน รับฟรี !!

CRYSTAL M82 BARRETT(30วัน) ในวันถัดไป

***************เงื่อนไข**************
เล่น Death Match 5 เกมส์ ภายในวันแรก ต่อเนื่องครบ 7 วัน รับฟรี !!

AK74 White CAMO(ถาวร) ในวันถัดไป

****ระยะเวลากิจกรรม 9 – 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น****

logo_TrueDigitalPlus
logo_Dragonfly
Share this