Update

SUPPLY BOX

กล่องสุ่ม Special Costom แบบถาวร และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

supply copy
เพียงกดเข้าไปที่ Event ระบบจะนำคุณไปที่หน้าโหมด Event
S__40419340
ที่แถบซ้ายเราจะสามารถเลือก ช่อง Supply Box เพื่อเข้ามาตรวจสอบของรางวัลที่เหลือในกล่อง รวมทั้งลุ้นรางวัลที่ปุ่ม OPEN หรือเปลี่ยนชุดของรางวัลที่ปุ่ม BOX CHANGE ได้เลย
ผู้เล่นต้องการกุญแจ 2 ดอก เพื่อทำการสุ่มของรางวัลในกล่อง กุญแจสามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆจากทีมงาน
S__40419346
Supply Box Coin สามารถซื้อไดจากหน้า Store - GOODS ใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นกล่องใหม่ในกรณีที่เราไม่ต้องการสุ่มของรางวัลในกล่องเก่าแล้ว
logo_TrueDigitalPlus
logo_Dragonfly
Share this