HIGH LIGHT

หมายเรียกฉุกเฉิน

URGEN CALL BACK TO SF MOBILE !!

***************เงื่อนไข**************
สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าเกมส์มากกว่า 3 วัน เข้าเกมส์แล้วรับทางจดหมายได้เลยทันที

FN FAL ถาวร

****ระยะเวลากิจกรรม 4 – 31 กรกฏาคม 2565 เท่านั้น****

logo_TrueDigitalPlus
logo_Dragonfly
Share this