Update

WATER series ปืนฉีดน้ำ

อาวุธสกินปืนฉีดน้ำ พร้อมเอฟเฟคสุดฉ่ำ มาใหม่ ทั้งหมด 3 กระบอก พร้อมให้ทุกคนใช้งานได้แล้วตอนนี้

โดยอาวุธปืนฉีดน้ำทั้งหมด สามารถหาได้จากร้านค้าภายในเกมส์ ที่เดียวเท่านั้น

New Project (1)
2019040502520266015_water_m200
1.WATER M200 (7 วัน 2000CASH / 30 วัน 4000CASH)
New Project (3)
2019040502521477912_Water-F2000
2.WATER F2000 (7 วัน 2000CASH / 30 วัน 4000CASH)
New Project (4)
2019040502514523395_water_handgun
3.WATER HANDGUN (7 วัน 2000CASH / 30 วัน 4000CASH)
New Project (2)
New Project (1)
logo_TrueDigitalPlus
logo_Dragonfly
Share this